Energietoeslag voor inwoners met laag inkomen

De energiekosten zijn het afgelopen jaar enorm gestegen. Bijna iedere inwoner merkt dat direct of indirect. Als u moet rondkomen van een laag inkomen, is dat een groot probleem. Daarom heeft de Rijksoverheid besloten dat mensen met een laag inkomen een energietoeslag krijgen.

Huishoudens met een inkomen dat iets hoger is dan de bijstand, komen niet in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. De gemeenteraad heeft er om deze reden voor gekozen deze huishoudens op een andere manier te compenseren voor de stijgende woonlasten; deze huishoudens krijgen een hogere energietoeslag.

Heeft u de energietoeslag aangevraagd? Dan krijgt u de energietoeslag binnen 8 weken op uw rekening.

 

Aanvragen

 

Krijgt u een bijstandsuitkering?

Had u op 1 maart 2022 recht op een bijstandsuitkering? Dan heeft u de energietoeslag ontvangen. Het maakt niet uit met wie u een huishouden deelt. U hoeft de energietoeslag niet terug te betalen. De vergoeding is een gift. Uiterlijk in december ontvangt u nogmaals 500 euro.


Gebruikt u de Cunerapas?

Klik hieronder op de knop, log in en vul uw gegevens in. Nadat uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u binnen 8 weken het geld op uw bankrekening.

Energietoeslag aanvragen


Voorjaar 2022 - Energietoeslag eerste storting

In het voorjaar is de eerste energietoeslag gestort. Deze toeslag is betaald, tenzij er nog informatie ontbreekt om de aanvraag te kunnen beoordelen. Deze mensen hebben hier dan een brief over gehad.

  • 800 euro voor huishoudens met een inkomen tot 100% van het wettelijk minimuminkomen
  • 900 euro voor huishoudens met een inkomen tussen 100% en 120% van het wettelijk minimuminkomen

Zomer 2022 - verhoging van de energietoeslag met 500 euro

Het Rijk heeft afgelopen zomer besloten de energietoeslag met 500 euro te verhogen. Deze 500 euro wordt opgeteld bij het eerste ontvangen bedrag. De huishoudens met een bijstandsuitkering hebben deze 500 euro al ontvangen. De huishoudens met een ander inkomen die al eerder de energietoeslag hebben ontvangen, krijgen de extra 500 euro voor eind oktober gestort. Zij hoeven zelf niks te doen.

  • In totaal 1.300 euro voor huishoudens met een inkomen tot 100% van het wettelijk minimuminkomen
  • In totaal 1.400 euro voor huishoudens met een inkomen tussen 100% en 120% van het wettelijk minimuminkomen

Oktober 2022 - extra 500 euro voor huishoudens met inkomen tot 120% van het wettelijk minimuminkomen

De gemeente Rhenen heeft besloten om de energietoeslag te verhogen met 500 euro. Huishoudens die al eerder een energietoeslag hebben gehad, krijgen deze extra energietoeslag automatisch gestort. Zij hoeven zelf niks te doen. De exacte betaaldatum is nog niet bekend. Huishoudens die nog niet eerder de toeslag hebben aangevraagd, kunnen dit nog doen tot 31 januari 2023. Zij krijgen het volledige bedrag in 1 keer gestort.

  • In totaal 1.800 euro voor huishoudens met een inkomen tot 100% van het wettelijk minimuminkomen
  • In totaal 1.900 euro voor huishoudens met een inkomen tussen 100% en 120% van het wettelijk minimuminkomen

Oktober 2022 - uitbreiding huishoudens tot 150% van het wettelijk minimuminkomen

Huishoudens met een inkomen tussen 120% en 150% van het sociaal minimum kunnen ook een energietoeslag aanvragen. Er geldt geen vermogensgrens. De hoogte van deze toeslag bedraagt 1.300 euro. Vanaf eind oktober kunnen zij een aanvraag indienen.


Hoeveel is 150% van het wettelijk minimum inkomen?

Het bedrag hangt af van uw leeftijd, leefsituatie en inkomen. Heeft u een partner of thuiswonenden kinderen ouder dan 21 jaar? Dan kijken we naar het inkomen dat u samen heeft. In onderstaande tabel ziet u per situatie de maximale netto inkomensbedragen per maand.

Leeftijd Leefsituatie 150%
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Alleenstaand of alleenstaand ouder/verzorger €1.570,10
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd Gehuwd of samenwonend €2.243,00
Pensioengerechtigde leeftijd Alleenstaand €1.746,59
Pensioengerechtigde leeftijd Gehuwd of samenwonend €2.366,01

Wilt u geen Cunerapas?

Wilt u liever geen Cunerapas? Ga dan naar Gezondverzekerd.nl om te zien of u recht heeft op de energietoeslag en om hem meteen aan te vragen.


Bent u student?

Bent u jonger dan 30 jaar en heeft u recht op studiefinanciering? Dan heeft u geen recht op de energietoeslag. Een uitzondering hierop zijn studenten die een zelfstandige woonruimte hebben. Studenten met een zelfstandige woonruimte kunnen op Gezondverzekerd.nl zien of ze recht hebben op de energietoeslag en deze direct aanvragen.


Wilt u energie besparen?

Wilt u energie besparen maar weet u niet goed hoe? Kijk dan eens voor tips op geldfit.nl/energie


Heeft u betalingsproblemen?

Kunt u nu uw energierekening al niet meer betalen of heeft u al schulden? Neem dan contact op met het Budgetloket. Zij kunnen u helpen om uw financiën weer onder controle te krijgen. Zij zijn bereikbaar via (0318) 53 88 30 of via e-mail budgetloket@veenendaal.nl.