Meerkosten Chronisch zieken en gehandicapten | pasjaar 2023 - 2024

Als u voor het pasjaar 2022-2023 al in aanmerking kwam voor deze regeling en u voldeed nog steeds aan de voorwaarden, dan heeft u de regeling voor het pasjaar 2023-2024 niet opnieuw aan hoeven te vragen, want u heeft de betaling dan al automatisch ontvangen.

Heeft u de betaling niet automatisch ontvangen, maar voldoet u wel aan de voorwaarden, dan is het mogelijk om de Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten 2023 aan te vragen via uw Cunerapas tot en met 30 juni 2024.

Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan kunt u compensatie ontvangen voor de extra kosten die u vanwege uw ziekte of handicap maakt. Deze regeling is alleen voor volwassenen.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling heeft u:

  • een geldige WMO-indicatie, WLZ indicatie of CIZ indicatie, of;
  • een geldige gehandicaptenparkeerkaart, of;
  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, IVA, WGA, WAZ of Wajong-uitkering), of;
  • een uitkering op grond van Participatiewet, IOAW of IOAZ mét ontheffing van de sollicitatieplicht op basis van medische gronden, of;
  • het volledige wettelijke eigen risico (€385) voor uw zorgverzekering betaald in 2023 of 2024 of;
  • een GarantVerzorgd 3 zorgverzekering van Menzis (polisblad van het jaar 2024).

Hoogte compensatie De compensatie is € 200,-.

Let op!

Dit is een extra regeling. Hier moet u apart een aanvraag voor doen. U kunt de extra regeling aanvragen in uw persoonlijke omgeving onder het kopje 'Mijn regelingen > extra regelingen aanvragen'. Vergeet niet één van bovenstaande gevraagde bewijsstukken mee te sturen bij uw aanvraag.

De voorwaarden voor deze regeling voor het nieuwe pasjaar 2024-2025 gaan veranderen. U leest hier binnenkort meer over.

Heb je vragen over de Cunerapas?

Wij beantwoorden ze graag!